Blockkedjan

Blockkedjan är den del av systemet som säkerställer och auktoriserar alla transaktioner av bitcoin genom så kallade kryptografiska algoritmer. Varje köp och transaktion av bitcoin registreras i blockkedjan i en öppen loggbok – loggboken är ett automatiskt och digitalt bokföringssystem. Alla personer kan delta i bitcoin-nätverket och få full tillgång till hela blockkedjan och loggboken med alla transaktioner – vare sig du är köpare, säljare eller utomstående analytiker.

Pwc Sverige berättar mer

Blockchain, härstammar från Bitcoin och används ofta för just kryptovalutor. Det är en relativt ny teknik som utvecklas i hög takt och som också smyger sig in på många ickefinansiella användningsområden. Blockchain kommer inte bara att revolutionera finansiella tjänster utan även kapitalmarknader, försäkringar, myndigheter, hälsa, utbildning och en rad konsumenttjänster.

  • Blockchain uppfanns 2008 av personen eller gruppen Satoshi Nakamoto 
  • Förväxla inte blockchain med bitcoin. Det förstnämnda är tekniken som ligger bakom medan det senare är ett exempel på tillämpning av tekniken. 
  • World Economic Forum spår att 10 procent av den globala BNP:n kommer att finnas lagrad på en blockkedja år 2025.

Tekniken med blockchain är en decentraliserad och offentlig huvudbok som visar alla transaktioner. I huvudsak består blockkedjan av block som är validerade och som består av kryptografiska transaktioner som verifierats genom matematiska algoritmer.

Wikipedia

En blockkedja är en distribuerad (decentraliserad) databas, det vill säga en databas som lagras i många kopior – en på varje nod (dator) i ett peer-to-peer-nätverk. De många kopiorna och en sekvens av kryptografiska hashfunktioner gör det svårt eller omöjligt att i efterhand manipulera databasens ändringshistorik. Varje händelse i databasen lagras genom att ett så kallat block läggs till databasen, och en sekvens av block kallas därför en blockkedja.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blockkedja

Filament

Blockkedjetekniken sprider sig till alltfler områden och branscher. Det amerikanska företaget Filament programmerar ett system för registrering av energiproduktionen i solpaneler, syftande till att i realtid skapa elcertifikat som man kan handla med och tillgängliga för privatpersoner, organisationer eller myndigheter som vill subventionera alternativ energi.

Svenska lantmäteriet

Svenska lantmäteriet har sedan 2017 bedrivit försök med smarta kontrakt för att digitalisera processen kring fastighetsöverlåtelser, inklusive köpekontrakt, lånehandlingar, pantbrev och lagfarter.