Interim

För att nå resultat och mål i rätt tid finns ofta ett behov av att med kort varsel kunna säkra rätt ledarskap och avlastning för organisationen. Att anlita en interim ledare, interimschef, är ofta ett bra alternativ när det antingen inte finns tid för en rekrytering, eller behov på sikt av en tillsvidareanställd. Anlita K2search för interima tjänster och interimalösning